WebBorgen - Snygga, lättnavigerade & funktionella webbsidor - som du vill ha dem!
logga

Portfolio

2013

Helena Schiller Bildterapi

www.schillerbildterapi.se

Under våren och sommaren 2013 utvecklade jag en webbsida i samråd med Helena Schiller till hennes företag inom bildterapi som kommer att starta sin verksamhet till hösten. Arbetet inleddes med ett planeringsmöte i mars och sedan bollades idéer framåt och tillbaka under hela arbetet. Utvecklingen skedde denna gång i ett nära sammarbete där Helena i stort sett själv valt hur webbsidan ska se ut, medan jag mest skött det tekniska och praktiska. För mig är det viktigt att låta kunden själv välja hur mycket hen vill vara med och styra när det gäller utseendet av webbsidan. Helenas webbsida besöker du på www.schillerbildterapi.se

2011

WebBorgen

Jag har naturligtvis även utvecklat WebBorgens egen webbsida, som du just nu befinner dig på. Tanken med WebBorgens sida är att den ska vara informativ och samtidigt ge ett smakprov på mina kunskaper i webbdesign.

Brage Psykoterapi

www.bragepsykoterapi.se

I februari 2011 fick jag i uppdrag av psykoterapeuten/socionomen Britt Mari Brage att göra en webbsida till hennes företag Brage Psykoterapi, att använda som enklare informationsida och reklam. Här gjorde jag allt själv, såväl planering (i samråd med Britt Mari) och utvecklande av själva webbsidan som införskaffande av webbhotell, registrering av www-adress och en uppdateringsguide. Webbsidan är också ett tydligt exempel på att långt geografiskt avstånd mellan mig och dig som kund inte behöver vara ett problem. Hela projektet genomfördes nämligen utan några fysiska möten, utan vi höll bara mailkontakt under de 3 månader som det tog. Resultatet kan beskådas på www.bragepsykoterapi.se

2009 - 2010

Nya Munken

www.nyamunken.se

Under mitt sista läsår på gymnasiet var jag med och utvecklade en ny webbsida till friskolan Nya Munken. Detta skedde tillsammans med mina kompisar Johannes Westlund och Josefin Avén. Jag var främst ansvarig för kundkontakten, webbhotellet, enklare kodning och innehåll medan de andra ansvarade för mer avancerad kodning och design. Webbsidan användes av högstadieskolan i drygt 3 år, tom. läsåret 2012/2013. Nya Munkens nuvarande webbsida hittas på www.nyamunken.se.webbsidor, webbsida, hemsidor, hemsida, webbdesign, webdesign, företag, förening, Lund, Louise, Söderström, prisvärd, billig